svátky.3tečky.cz
Svátky v měsíci: červenec

Počet: 134
01.07. (detail dne)
Děpold
Jaroslava
Vesna
02.07. (detail dne)
Patrície
03.07. (detail dne)
Anatolie
Radimír
Radimíra
Radomír
Radomíra
04.07. (detail dne)
Prokop
Prokopa
Ramon
Ulrich
Ulrika
05.07. (detail dne)
Cyril
Cyrila
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Metod
Metoděj
06.07. (detail dne)
Den upálení mistra Jana Husa
Izaiáš
07.07. (detail dne)
Bohuslava
Donald
Donalda
Hostivít
Kastor
Vilibald
08.07. (detail dne)
Kilián
Nora
Perikles
09.07. (detail dne)
Berenika
Drahoslava
Drahuše
Letície
10.07. (detail dne)
Alma
Amálie
Amélie
Libuše
Ludoslav
Ludoslava
11.07. (detail dne)
Helga
Olga
Pius
Světový den populace
12.07. (detail dne)
Borek
Borislav
Bořek
Bořislav
13.07. (detail dne)
Gréta
Margit
Margita
Markéta
Milred
Perla
Rita
14.07. (detail dne)
Karla
Karolína
Lota
Šarlota
15.07. (detail dne)
Jindřich
16.07. (detail dne)
Karmela
Karmen
Luboš
Rút
17.07. (detail dne)
Martina
18.07. (detail dne)
Arnold
Drahomil
Drahomila
Drahomír
Drahomíra
Drahotína
Drahuše
Milota
Milutín
19.07. (detail dne)
Čeněk
Čeňka
20.07. (detail dne)
Eliáš
Ilja
Iljana
21.07. (detail dne)
Dalida
Vítězslav
Vítězslava
Vítoslav
22.07. (detail dne)
Magda
Magdaléna
Valter
23.07. (detail dne)
Libor
Libora
Liboslav
Luboslav
24.07. (detail dne)
Gleb
Glen
Kristán
Kristýna
Křišťan
25.07. (detail dne)
Jakub
Jakuba
Jakubka
Timur
Žakelína
26.07. (detail dne)
Anita
Anna
Gražina
Naneta
27.07. (detail dne)
Aurel
Aurelián
Bertold
Bertolda
Pantaleon
Věroslav
Zlatomír
28.07. (detail dne)
Alina
Inocenc
Svatomír
Viktor
Viktorín
29.07. (detail dne)
Beatricie
Marta
Olaf
Robin
Robina
Serafína
30.07. (detail dne)
Borislava
Bořislava
Bořivoj
Robena
Vilmar
31.07. (detail dne)
Ignác
Ignácie
Ignát
Ignáta
27.07. (detail dne)
Věroslav
Věroslava
01.07. (detail dne)
Jarka
comments powered by Disqus