svátky.3tečky.cz
Svátky v měsíci: listopad

Počet: 138
01.11. (detail dne)
Felicián
Felicie
Felície
Felicita
Felix
02.11. (detail dne)
Achil
Achileus
Památka zesnulých
03.11. (detail dne)
Hubert
04.11. (detail dne)
Jesika
Karel
Karla
Mojžíš
Skarlet
Skarleta
Šarlota
05.11. (detail dne)
Emerich
Miriam
Věduna
Zachar
Zachariáš
06.11. (detail dne)
Leonard
Liběna
Liboslava
Luboslava
07.11. (detail dne)
Engelbert
Saskie
08.11. (detail dne)
Bohumír
Bohumíra
Božidara
09.11. (detail dne)
Bohdan
Božidar
Darek
Orest
Světový den jakosti
10.11. (detail dne)
Eugen
Evžen
Tiber
Tiberius
11.11. (detail dne)
Den válečných veteránů
Martin
12.11. (detail dne)
Astrid
Astrida
Benedikt
Benedikta
Vitold
13.11. (detail dne)
Mezinárodní den nevidomých
Tibor
Tiburcius
14.11. (detail dne)
Mlad
Mladen
Sába
Sáva
Světový den diabetiků
15.11. (detail dne)
Leopold
Leopolda
Leopoldýna
16.11. (detail dne)
Gertruda
Mezinárodní den tolerance
Otmar
Otmara
Otomar
17.11. (detail dne)
Den boje za svobodu a demokracii
Mahulena
18.11. (detail dne)
Odolen
Odon
Romana
19.11. (detail dne)
Alžběta
Elsa
Elza
Ilsa
Ilza
Liliana
20.11. (detail dne)
Den industrializace Afriky
Koleta
Nikol
Nikola
Nikolas
Oktavie
21.11. (detail dne)
Adalbert
Adalberta
Albert
Alberta
Albertina
Albrecht
Aldo
Elvíra
Kolombín
Kolumbán
Kolumbín
Oliver
Světový den televize
22.11. (detail dne)
Cecil
Cecílie
Celie
Homér
23.11. (detail dne)
Alana
Klement
Klementýna
Kolombína
Kolumbína
24.11. (detail dne)
Emílie
Emilie
25.11. (detail dne)
Čistoslav
Čistoslava
Karin
Karina
Kateřina
Katrin
Katrina
Mezinárodní den proti násilí na ženách
Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách
Rina
26.11. (detail dne)
Aram
Artur
Artuš
Jonatan
Jonathan
Konrád
Kurt
27.11. (detail dne)
Oxana
Virgil
Xénie
28.11. (detail dne)
René
Rufus
Tor
Torsten
Tristan
29.11. (detail dne)
Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem
Saturnin
Zaida
Zina
30.11. (detail dne)
Andrej
Kim
Ondřej
Ondřejka
02.11. (detail dne)
Tobiáš
07.11. (detail dne)
Andělín
comments powered by Disqus