svátky.3tečky.cz
Ostatní svátky, významné dny...

Počet: 102
14.03. (detail dne, měsíce)
Steak and Blowjob Day
02.04. (detail dne, měsíce)
Světový den autismu
06.01. (detail dne, měsíce)
Tři králové
31.01. (detail dne, měsíce)
Světový den pomoci malomocným
02.02. (detail dne, měsíce)
Hromnice
04.02. (detail dne, měsíce)
Světový den boje proti rakovině
11.02. (detail dne, měsíce)
Světový den nemocných
14.02. (detail dne, měsíce)
Svátek všech zamilovaných
21.02. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den mateřského jazyka
21.03. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace
Mezinárodní den zdravého spánku
První jarní den
22.03. (detail dne, měsíce)
Světový den vody
23.03. (detail dne, měsíce)
Světový meteorologický den
24.03. (detail dne, měsíce)
Světový den boje proti tuberkulóze
28.03. (detail dne, měsíce)
Den učitelů
01.04. (detail dne, měsíce)
Den ptactva
02.04. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den dětské knihy
07.04. (detail dne, měsíce)
Světový den zdraví
08.04. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den Romů
11.04. (detail dne, měsíce)
Den proti hluku
14.04. (detail dne, měsíce)
Světový den monitoringu diabetu
18.04. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den památek a historických sídel
19.04. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den průvodců
22.04. (detail dne, měsíce)
Den Země
23.04. (detail dne, měsíce)
Světový den knihy a vydavatelských práv
24.04. (detail dne, měsíce)
Světový den laboratorních zvířat
02.05. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den ptačího zpěvu
03.05. (detail dne, měsíce)
Světový den alergie a astmatu
Světový den svobody tisku
05.05. (detail dne, měsíce)
Den boje za rovná práva handicapovaných
Mezinárodní den porodních asistentek
08.05. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den Červeného kříže
12.05. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den ošetřovatelek
Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem
15.05. (detail dne, měsíce)
Světový den boje proti mozkové mrtvici
17.05. (detail dne, měsíce)
Světový den telekomunikací
21.05. (detail dne, měsíce)
Světový den kulturní rozmanitosti
22.05. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den biodiverzity
24.05. (detail dne, měsíce)
Evropský den parků
29.05. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den mírových jednotek OSN
31.05. (detail dne, měsíce)
Den otevírání studánek
Světový den bez tabáku
01.06. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den dětí
04.06. (detail dne, měsíce)
které se staly obětmi agrese
Mezinárodní den dětí
05.06. (detail dne, měsíce)
Světový den životního prostředí
08.06. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den oceánů
17.06. (detail dne, měsíce)
Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští
20.06. (detail dne, měsíce)
Světový den uprchlíků
21.06. (detail dne, měsíce)
Den květů
První letní den
24.06. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den osteoporózy
26.06. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den boje proti drogám
Mezinárodní den na podporu obětí mučení
11.07. (detail dne, měsíce)
Světový den populace
06.08. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den boje lékařů za mír
09.08. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den původních obyvatel světa
12.08. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den mládeže
23.08. (detail dne, měsíce)
Světový den na paměť obchodování s otroky a za jeho zrušení
08.09. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den gramotnosti
16.09. (detail dne, měsíce)
Den lékáren
Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
20.09. (detail dne, měsíce)
Světový den dítěte
21.09. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den Alzheimerovy choroby
Mezinárodní den míru
22.09. (detail dne, měsíce)
Evropský den bez aut
23.09. (detail dne, měsíce)
První podzimní den
24.09. (detail dne, měsíce)
Světový den srdce
01.10. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den seniorů
Světový den vegetariánství
03.10. (detail dne, měsíce)
Začátek Světového týdne zvířat
04.10. (detail dne, měsíce)
Začátek Mezinárodního týdne vesmíru
05.10. (detail dne, měsíce)
Světový den učitelů
08.10. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den boje proti popáleninám
09.10. (detail dne, měsíce)
Světový den pošty
10.10. (detail dne, měsíce)
Světový den duševního zdraví
12.10. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof
16.10. (detail dne, měsíce)
Světový den výživy
17.10. (detail dne, měsíce)
Světový den za odstranění chudoby
20.10. (detail dne, měsíce)
Den stromů
24.10. (detail dne, měsíce)
Den OSN
Světový den informací o rozvoji
Začátek Týdne za odzbrojení
02.11. (detail dne, měsíce)
Památka zesnulých
09.11. (detail dne, měsíce)
Světový den jakosti
13.11. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den nevidomých
14.11. (detail dne, měsíce)
Světový den diabetiků
16.11. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den tolerance
20.11. (detail dne, měsíce)
Den industrializace Afriky
21.11. (detail dne, měsíce)
Světový den televize
25.11. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den proti násilí na ženách
Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách
29.11. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem
01.12. (detail dne, měsíce)
Světový den boje proti AIDS
02.12. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den za vymýcení otroctví
05.12. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den dobrovolníků pro hospodářský a sociální rozvoj
07.12. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den civilního letectví
10.12. (detail dne, měsíce)
Den lidských práv
11.12. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den hor
18.12. (detail dne, měsíce)
Mezinárodní den migrantů
21.12. (detail dne, měsíce)
První zimní den
comments powered by Disqus