svátky.3tečky.cz
Svátky v měsíci: prosinec

Počet: 94
14.12. (detail dne)
Livie
01.12. (detail dne)
Edmond
Iva
Světový den boje proti AIDS
02.12. (detail dne)
Bibiana
Blanka
Budislav
Mezinárodní den za vymýcení otroctví
Viviana
03.12. (detail dne)
Mezinárodní den zdravotně postižených
Svatoslav
Xaver
Xaverie
04.12. (detail dne)
Babeta
Barbora
05.12. (detail dne)
Jitka
Mezinárodní den dobrovolníků pro hospodářský a sociální rozvoj
06.12. (detail dne)
Mikuláš
Nikodéma
07.12. (detail dne)
Ambrož
Benjamín
Mezinárodní den civilního letectví
08.12. (detail dne)
Květoslava
09.12. (detail dne)
Dalila
Volfgang
Vratislav
10.12. (detail dne)
Den lidských práv
Juliána
Julie
Liana
Miron
11.12. (detail dne)
Arpád
Dana
Danuta
Hostislav
Hostivít
Mezinárodní den hor
12.12. (detail dne)
Benedikta
Féba
Simona
13.12. (detail dne)
Jošt
Lucián
Lucie
14.12. (detail dne)
Lýdie
15.12. (detail dne)
Dětrich
Radan
Radana
Zderad
16.12. (detail dne)
Adelaida
Albína
Heidrun
17.12. (detail dne)
Dan
Daniel
Lazar
18.12. (detail dne)
Gracián
Mezinárodní den migrantů
Milodar
Miloslav
19.12. (detail dne)
Ester
Mstislav
20.12. (detail dne)
Dag
Dagmar
Damaris
21.12. (detail dne)
Natálie
První zimní den
22.12. (detail dne)
Flavián
Simeon
Šebíř
Šimon
Šimona
23.12. (detail dne)
Nika
Vlasta
24.12. (detail dne)
Adam
Eva
Evan
Gaja
Štědrý den
25.12. (detail dne)
Boží hod vánoční - 1. svátek vánoční
26.12. (detail dne)
2. svátek vánoční
Štěpán
27.12. (detail dne)
Žaneta
28.12. (detail dne)
Bohumila
29.12. (detail dne)
Judita
Juta
Natan
Natanael
30.12. (detail dne)
David
Davida
Chval
31.12. (detail dne)
Horst
Silvestr
11.12. (detail dne)
Danuše
16.12. (detail dne)
Albín
27.12. (detail dne)
Evangelína
comments powered by Disqus